Wymiar urlopu wypoczynkowego

Kalkulator wskazuje, po jakim czasie mamy prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego opierając się na stażu pracy oraz rodzaju ukończonej szkoły.

Oblicz: Staż pracy

Kalkulator urlopu wypoczynkowego odpowie nam na pytanie, jaka ilość dni urlopu przysługuje nam rocznie, z tytułu długości naszego stażu pracy.

Aby uzyskać obliczenie, należy w kalkulatorze wprowadzić informację na temat poziomu naszego wykształcenia oraz dane na temat okresów naszej pracy. Kalkulator dopuszcza opcję wprowadzenia kilku okresów pracy, przydatną szczególnie dla osób, które pracowały w więcej niż jednym miejscu pracy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, pracownikowi przysługuje rocznie urlop wypoczynkowy w wymiarze:

- 20 dni - w przypadku gdy jego staż pracy jest krótszy niż 10 lat,

- 26 dni - w przypadku gdy jego staż pracy jest dłuższy niż 10 lat.

Należy pamiętać, że w sytuacji obliczania uprawnienia do długości urlopu wypoczynkowego, w poczet stażu pracy wlicza się okres trwania naszej nauki w szkole średniej lub w czasie studiów (w zależności od posiadanego przez nas wykształcenia).

Po wprowadzeniu wymaganych danych, kalkulator określi czy przysługuje nam urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 czy 26 dni.

Kalkulator jest niezwykle przydatnym narzędziem dla pracowników, w tym szczególnie dla osób prowadzących sprawy kadrowe.