Kalkulator ryczałtu samochodowego

Kalkulator służy do obliczania kwoty ryczałtu samochodowego w przypadku używania przez pracownika do celów służbowych pojazdów, które nie stanowią własności pracodawcy.

Stawki z dnia 14.11.2007 obowiązujące do dziś:
  • pojazdy do 900 cm3: 0,5214 zł/km
  • pojazdy powyżej 900 cm3: 0,8358 zł/km
  • motocykl: 0,2302 zł/km
  • motorower: 0,1382 zł/km


Kalkulator ryczałtu samochodowego, to narzędzie umożliwiające szybkie wyliczenie miesięcznego świadczenia należnego od pracodawcy, z tytułu używania do celów służbowych samochodu stanowiącego własność pracownika.

Aby za pomocą kalkulatora wyliczyć wysokość przysługującego ryczałtu, należy wprowadzić takie dane jak:

- rodzaj pojazdu, którym się poruszamy i pojemność jego silnika,

- ilość pokonywanych kilometrów, stanowiących podstawę wymiaru ryczałtu,

- liczbę dni naszej nieobecności w pracy w danym miesiącu.

Po wykonaniu obliczenia, kalkulator wyświetli nam wynik w postaci kwoty przysługującego nam świadczenia.

Należy pamiętać, że stawka za 1 km, stanowiąca współczynnik używany do obliczenia kwoty ryczałtu, jest zależna od rodzaju pojazdu i pojemności jego silnika.

Kalkulator będzie przydatny dla wszystkich pracowników, wykorzystujących własny samochód do wypełniania obowiązków służbowych. Ponadto mogą z niego korzystać osoby odpowiedzialne w firmie za rozliczenie księgowe podróży i ryczałty samochodowe.