Weryfikacja numeru REGON

Sprawdź poprawność: PESEL, NIP, NRB (numer rachunku bankowego)

Rejestr Gospodarki Narodowej, w skrócie REGON, jest numerem identyfikującym podmioty gospodarki krajowej, w krajowym rejestrze prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Kalkulatory weryfikacji numeru REGON, pozwalają nam szybko zweryfikować poprawność danego numeru.

Regon składa się z czternastu lub dziewięciu cyfr. Dziewięciocyfrowy numer REGON, tworzy się w następujący sposób. Dwie pierwsze cyfry oznaczają województwo + sześć cyfr seryjnych + jedna cyfra kontrolna. Cyfra ta jest wynikiem algorytmu. Numer czternastocyfrowy powstaje poprzez dodanie do numeru dziewięciocyfrowego, kolejnych trzech cyfr i wyliczeniu cyfry kontrolnej za pomocą specjalnego algorytmu.

Użycie kalkulatora weryfikacji numeru REGON, jest niezwykle proste. W polu formularza należy wpisać numer REGON, który chcemy aktualnie sprawdzić. Po wpisaniu numery należy wybrać jedną z dwóch możliwości i zaznaczyć, czy jest to numer dziewięciocyfrowy, czy czternastocyfrowy. Na koniec klikamy na polecenie sprawdź. Po kilku sekundach wiemy, czy podany numer jest poprawny, czy niepoprawny.