Wysokość odsetek lokaty

Kalkulator pozwala wyliczyć odsetki od lokaty przy podaniu kwoty lokaty, oprocentowania oraz wyboru rodzaju kapitalizacji i długości lokaty.

PLN
%
Oblicz: Wysokość odsetek kredytu

Co to jest lokata?

Lokata to coś podobnego do posiadania konta w banku, tyle, że ustalamy z bankiem, że będziemy wyciągać ulokowane – czyli na nią wpłacone – pieniądze, dopiero po upływie daty, którą z naszym bankiem ustalimy. Dzięki temu bank będzie mógł przez pewien czas obracać naszymi pieniędzmi, a my otrzymamy na zakończenie umowy swoiste podziękowanie, w postaci odsetek od lokaty właśnie.

OK, a co robi, jak i w czym może pomóc nam kalkulator odsetek od lokaty?

Kalkulator odsetek od lokaty robi to, co robią wszystkie kalkulatory, czyli po prostu liczy. Jeżeli wprowadzimy mu odpowiednie dane, czyli w tym przypadku kwotę lokaty, jaką wpłaciliśmy, okres, na jaki ją wpłaciliśmy, do tego stopę procentową, jaką otrzymamy od banku oraz informację, czy kumulacja odsetek – czyli po prostu ich obliczenie – ma nastąpić codziennie, co tydzień, co miesiąc, czy też po upływie jeszcze innego okresu. Potem klikamy na przycisk „Oblicz” i dzięki temu dowiadujemy się, jak duże odsetki otrzymamy od naszego banku po zawarciu takiej, a takiej z nim umowy.