Weryfikacja numeru NIP

Sprawdź poprawność: PESEL, REGON, NRB (numer rachunku bankowego)

Każdy Polak jest podatnikiem. Ta funkcja zostaje mu przypisana w dniu narodzin. Istnieją kalkulatory potrafiące zweryfikować, czy dany numer NIP jest prawidłowy.

Dziesięciocyfrowy kod NIP jest nadawany obywatelowi przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Przed 1 września 2011 roku, numer ten obowiązywał wszystkich. Po tym terminie przepisy uległy zmianie.

Osoby fizycznie, nieprowadzące działalności gospodarczej, posługują się obecnie numerem PESEL. Numer NIP pozostał dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Trzy pierwsze cyfry stanowią prefiks - czyli numer urzędu skarbowego, który nadał numer. Cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną, obliczaną na podstawie specjalnego algorytmu.

Kalkulator weryfikacji numeru NIP pozwala nam w szybki sposób zweryfikować, czy podany nam numer NIP jest prawidłowy, czy nieprawidłowy. W odpowiednim oknie należy wpisać numer, który chcemy sprawdzić. Po kilku sekundach otrzymujemy informację.

Kalkulator działa szybko i niezawodnie. Pozwala na szybkie sprawdzenie poprawności danych.