Kalkulator aktów prawnych

Kalkulator pozwala na obliczenie daty wejścia w życie aktu prawnego, opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP. (Zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Bez względu na to, czy zajmujemy się działalnością gospodarczą, czy nie podlegamy przepisom prawa. kalkulatory aktów prawnych są narzędziem pozwalającym nam szczegółowo wyznaczyć dzień, od którego akt prawny będzie obowiązywać.

Vacato legis, z łacińskiego próżnowanie ustawy, oznacza czas między publikacją aktu prawnego, a wejściem w życie. W tym okresie wszyscy zainteresowani powinni zapoznać się z jego brzmieniem i ewentualnie dostosować się do nowych wymagań.

Kalkulator aktów prawnych pozwala szybko określić, którego dnia dany akt prawny wejdzie w życie. W polu formularza należy wpisać dzień, miesiąc i rok ogłoszenia aktu prawnego. W kolejnym polu wybieramy właściwą formułkę dotyczącą terminu, po jakim dany akt wchodzi w życie. Taka informacja znajduje się w każdym akcie prawnym, na samym jego końcu, w części przepisy końcowe.

Następnie klikamy na polecenie Oblicz. Po kilku sekundach komputer ma już gotowe rozwiązanie. W odpowiedzi otrzymujemy kolejny dzień tygodnia, na który przypada data oraz dzień, miesiąc i rok.